ArcGIS Services Directory

CMS/cms_rest (MapServer)

View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   Google Earth   ArcGIS.com Map

View Footprint In:   Google Earth

Service Description: Webová služba pre dáta čiastkového monitorovacieho systému pôd.Služba podporuje REST API a SOAP rozhranie.

Map Name: Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Legend

All Layers and Tables

Layers:

Tables:

Description: Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (bodovej reprezentácii umiestnenia monitorovacích pôdnych lokalít) a základným atribútovým údajom administratívneho zdroja Informačného systému environmentálnych záťaží. Služba je postavená na štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067

Single Fused Map Cache: false

Initial Extent:
Full Extent:
Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,AI,BMP

Document Info:

Supported Interfaces:   REST   SOAP

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find